Archive for Styczeń 2012

Sutra Serca (interpretacja zenarchistyczna).

taniec poznania sensu ciągłej zmiany

tańcząc taniec współczucia
w rytmie ciągłej przemiany
słyszysz puls tła wszystkich swoich spraw
i odrzucasz pęta powodujące twoje cierpienie

wiedz zatem

teraz puls tła jest tętnem kształtów
kształty to tylko puls tła
puls tła nie jest różny od kształtów
kształty nie są inne niż puls tła

odczucia myśli chęci
świadomości siebie
drżą również tańcem

tutaj prawdy pulsują
wszystkie jak pierwotny puls tła
są ani zbawcze ani grzeszne
nie potwierdzają i nie przeczą

bo puls tła nie jest kształtem
odczuć myśli czy chęci
ani też świadomości
nie ma w nim oczu uszu nosa
języka skóry umysłu
obrazu dźwięku zapachu
smaku dotyku ani związków co umysł tworzą

nie ma przypadku
ani jego braku

nie ma przyczyny nie ma skutku
ani nie ma ich braku

nie ma cierpienia
ani powodów cierpienia
ani kresu cierpienia
czy szlachetnej ścieżki wyprowadzającej z cierpienia

nie ma żadnej świętości osiąganej
osiąganie to również puls tła

wiedz zatem iż współbrzmiąc z pulsem
nie musisz być przyrośnięty do czegokolwiek
a w rytmie ciągłej przemiany
jesteś swobodny wśród przeszkód
i lęków które one rodzą

osiągasz najczystszą niewinność

wszyscy tańczący dawni i obecni
tańczący przyszłych czasów
w rytmie
ciągłej przemiany
odnajdują życia pulsowannie

usłyszeć możesz to brzmienie
porywające niezrównane takty
doskonałe niezawodne takty
rytmu co świat spaja

jego piękno koi wszelki ból

oto jest wielka możliwość
prawdziwa ponad wszelkie wątpienie
znaj i tańcz jej prawdę

mija mija
ciągle mija
całkowicie mija
zbawia kres ja

Reklamy

Modlitwa i krzyk.

Wikipedia:

Gospel (gospels) – rodzaj chrześcijańskiej muzyki obrzędowej (sakralnej), mającej swój rodowód w XIX-wiecznej kulturze czarnoskórych mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki. Muzyka gospel charakteryzuje się dominacją wokalu, teksty mają charakter chrześcijański.

Tekst:

Misses auctioneer
All the people here
We’re asking you to hold all the sales right now
We’re going to survive but we don’t know how

Film:

Wikipedia:

Dezynsekcja – tępienie szkodliwych owadów (zwłaszcza pasożytniczych jak: muchy, komary, pchły, wszy i karaluchy), ich jaj i larw, ze względów sanitarnych i gospodarczych. W szerszym znaczeniu niszczenie stawonogów w ogóle.

Dezynsekcję można wykonać przez zastosowanie środków fizycznych (para, ogień, gorące powietrze, promieniowanie ultrafioletowe), mechanicznych (wyłapywanie, trzepanie, oczyszczanie), chemicznych (środki owadobójcze) i biologicznych (zwalczanie za pomocą innych organizmów żywych).

Tekst:

Nieartykułowane okrzyki bólu

Film:

2011 na tym blogu

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 2 400 times in 2011. If it were a cable car, it would take about 40 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.